Effect of a novel polymorphism of the LF and TLR4 genes on milk yield and milk compositions in dairy goats

HOFMANNOVÁ, Michala, RYCHTÁŘOVÁ, Jana, SZTANKÓOVÁ, Zuzana, KYSELOVÁ, Jitka, MILERSKI, Michal a VOSTRÝ, Luboš. Effect of a novel polymorphism of the LF and TLR4 genes on milk yield and milk compositions in dairy goats. Journal of Central European Agriculture, 2018, 19, 890-896. ISSN 1332-9049.
Kateg. publikaceČlánky v databázi SCOPUS
Interní odkaz18250.pdf
Abstrakt

In total 593 goats were genotyped on 5 single nucleotide polymorphisms (SNP): one SNP at Lactoferrin in exon 4 and four SNPs at Toll-like receptor 4 in exon 3 by using SNaPshot minisequencing. The most prevalent genotype was TT (546) in LF and genotype combination TTCCCCGC (216) and TTCCCCCC (204) in TLR4. There is possible influence of LF and TLR4 on milk yield and milk components, therefore, further studies are needed to evaluate this possible association in more number of goat farms.

ProjektVýzkum faktorů ovlivňujících rentabilitu, kvalitu a bezpečnost mléka a mléčných produktů v chovech malých přežvýkavců v ČR
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat