Effect of CSN2 and CSN3 haplotypes on milk quality and coagulation properties in Czech Fleckvieh

MATĚJÍČEK, A., MATĚJÍČKOVÁ, Jitka, ŠTÍPKOVÁ, M.iloslava, KYSELOVÁ, Jitka, HANUŠ, O., GENČUROVÁ, V., NĚMCOVÁ, Eva,, KOTT, Tomáš, ŠIFROVÁ, J.aroslava, KREJČOVÁ, Michaela, MELČOVÁ, Soňa, HÖLZELOVÁ, Iva a BOUŠKA, Josef. Effect of CSN2 and CSN3 haplotypes on milk quality and coagulation properties in Czech Fleckvieh. Výzkum v chovu skotu, 2008, roč. 50(4), s. 20-27. ISSN 0139-7265.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz8246.pdf
Abstrakt

Three hundred thirteen Czech Fleckvieh cows were investigated for CSN2 (beta- casern) and CSN3 (kappa-casein) genotypes using the PCR-RFLP method, milk quality parameters a coagulation properties. The parameters of milk production were obtained from the Official Database of Progeny Testing. The objective of this study was to dctermine the joint effects of CSN2 and CSN3 haplotypes on the parameters of production, quality, and coagulation of milk in Czech Fleckvieh cows.

OdděleníChov skotu, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat