Effect of Linseed in Pig Diet on Carcass Value and Meat Quality in Prestice Blac-Pied Breed

VÁCLAVKOVÁ, E., BĚLKOVÁ, J. & ROZKOT, M. Effect of Linseed in Pig Diet on Carcass Value and Meat Quality in Prestice Blac-Pied Breed. Research in Pig Breeding, 2014, roč. 8(1), s. 25-28. ISSN .
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkazhttp://_data/publikace/14147.pdf