Effects of heavy metals and arsenate on the ovine rumen fermentation in vitro

MAROUNEK, M. & JOCH, M. Effects of heavy metals and arsenate on the ovine rumen fermentation in vitro. Agricultura Tropica et Subtropica, 2014, roč. 47(3), s. 106-108. ISSN .
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkazhttp://_data/publikace/14123.pdf