Effects of laying hens housing system on laying performance, egg quality characteristics, and egg microbial contamination

ENGLMAIEROVÁ, Michaela, TŮMOVÁ, Eva, CHARVÁTOVÁ, V. a SKŘIVAN, Miloš. Effects of laying hens housing system on laying performance, egg quality characteristics, and egg microbial contamination. Czech Journal of Animal Science, 2014, 59, 345-352. ISSN 1212-1819.
Kateg. publikaceVědecké publikace impaktované
Interní odkaz14094.pdf
Abstrakt

The objective of this study was to compare the performance, egg quality, and microbial contamination of egg shells from hens maintained in different housing systems, such as conventional and enriched cages, litter, and aviaries. The housing system significantly (P < 0.001) influenced the performance characteristics. The highest egg production, lowest daily feed consumption, and feed conversion ratio were measured in conventional cages compared to litter and aviaries. Higher egg shell and albumen qualities were observed in conventional cages, whereas hens housed in enriched cages and aviaries laid eggs with a higher yolk index (P 

ProjektIdentifikace a řešení vybraných prodblémů ve výživě slepic a kvalitě vajec z kontrastních chovů
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce