Ekologický chov prasat - mýty, představy, přání, skutečnost

NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2013 Ekologický chov prasat - mýty, představy, přání, skutečnost. In Alternativní systémy chovu prasat. Kostelec n.Orlicí: VÚŽV v.v.i., s. 28-34. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz13168.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na komplexní posouzení veterinárně hygienických a zootechnických aspektů chovu prasat v souladu s principy ekologického zemědělství. Zvířata se v rámci ekologického zemědělství nacházejí v uzavřeném koloběhu. Krmivo pochází především z vlastního ekologického podniku, a proto by mělo být chováno na ekofarmě jen takové množství zvířat, které je schopna farma sama uživit vlastní produkcí krmiv. Chov prasat v ekologickém zemědělství využívá přirozené systémy chovu, které zachovávají podmínky pohody a ochrany zvířat před utrpením, bolestí a poškozováním zdraví. V ekologickém zemědělství je daleko obtížnější dodržování veterinárně hygienických opatření. Jejich nedodržování může vést ke zvýšení nemocnosti zvířat, zejména v důsledku infekčních a parazitárních onemocnění.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat