Ekologie a ekonomika chovu ovcí

MÁTLOVÁ, Věra. Ekologie a ekonomika chovu ovcí. Náš chov, 2005, roč. 65(4), s. P25-P27. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz5047.pdf
Abstrakt

Příspěvek uvádí výsledky výzkumného projektu Technologie nestájového chovu ovcí pro marginální oblasti a podniky ekologického zemědělství.

OdděleníNárodní centrum pro genetické zdroje