Ekomodel

ĆESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI.. Ekomodel. Autoři: ČÍTEK, Jaroslav, SYRŮČEK, Jan, STUPKA, Roman, KVAPILÍK, Jindřich, ČÍTKOVÁ, Dana a VACEK, Mojmír.. Česká republika. Software . 2018-12-18.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz18253.pdf
Abstrakt

Jednou z hlavních úloh každého manažera nejen v zemědělském podniku by měla být pravidelná analýza svých výrobních a ekonomických ukazatelů, srovnávání se s nejlepšími podniky v odvětví a přijímaní opatření směřující k větší efektivitě produkce. Pomoci v manažerské rozhodování a v hledání rezerv ve svém podniku může nově vzniklý software Ekomodel. Ekomodel je nový on-line ekonomický nástroj poskytovaný uživatelům zdarma a sloužící ke kalkulaci ekonomických ukazatelů v chovu skotu a v chovu prasat. Cílem jednotlivých částí je na základě uživatelem vložených údajů vypočítat celkové výnosy, náklady a výsledek hospodaření na jednotku produkce. Software vypočítá rovněž celkovou úroveň rentability produkce a definuje body zvratu, tj. takovou úroveň parametrů, kdy je zisk roven nule. Změnou úrovně vstupního parametru lze odhadnout, jak se jednotlivé změny projeví v celkové ekonomické úspěšnosti podnikání. Výsledky výpočtu si může uživatel uložit do PDF souboru.

ProjektEkonomické modely pro hodnocení a optimalizaci managementu stáda
OdděleníChov skotu