Ekonomická efektivita výroby mléka v ČR v roce 2019

SYRŮČEK, Jan, BURDYCH, Jiří a BARTOŇ, Luděk. Ekonomická efektivita výroby mléka v ČR v roce 2019. Náš chov, 2020, roč. 80(7), s. 14-20. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz20072.pdf
Abstrakt

Podle předběžných údajů ČSÚ se v ČR v roce 2019 v běžných cenách podílela produkce mléka 51 % na živočišné produkci a 19 % na celkové produkci zemědělského odvětví. Při prodeji téměř 3 mld. litrů mléka činily celkové příjmy 26 mld. Kč, což dokládá významnost tohoto odvětví v českém agrární sektoru. V každém zemědělském podniku je trvalá pozornost zaměřena na ekonomickou efektivitu produkce, která mnohdy rozhoduje o udržení a dalším rozvoji podnikání. Nejinak je tomu i u producentů mléka. Cílem tohoto příspěvku je analýza ekonomických ukazatelů výroby mléka v ČR v roce 2019 a srovnání s výsledky let minulých. Údaje byly dotazníkovou metodou za rok 2019 získány od 108 podniků v ČR. Kalkulovány byly celkové náklady a zisk bez a včetně dotací. Z výsledků vyplynulo, že se v roce 2019 meziročně zvýšily celkové náklady o 3 630 Kč na krávu a rok na 80 105 Kč. Náklady na litr prodaného mléka se zvýšily o 0,40 Kč na litr prodaného mléka a po odpočtu vedlejších výrobků (telata a statková hnojiva) činily 8,96 Kč. Náklady nebylo možno v tomto roce plně uhradit příjmy z prodeje mléka a produkce mléka bez dotací tedy byla v průměru ztrátová. Kladné rentability bylo možné v průměru dosáhnout až při zohlednění všech dotací. Rozdílnost v nákladech mezi skupinami podniků byla prokázána dle chovaného plemena, výrobní oblasti, velikosti stáda i průměrné roční dojivosti.

ProjektEliminace rizikových faktorů zdraví a reprodukce dojnic pomocí využití automatizovaných systémů měření a sběru dat
OdděleníChov skotu, Výživa a krmení hospodářských zvířat