Ekonomické aspekty odchovu a nemocí telat a jalovic

KVAPILÍK, Jindřich. Ekonomické aspekty odchovu a nemocí telat a jalovic. Náš chov, 2009, roč. 69(2), s. 35-38. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz9010.pdf
Abstrakt

Příčinou značné části nemocí telat a jalovic jsou nedostatky v hygieně, ošetřování, ustájení a výživě. Projevují se obvykle jako poruchy respirační, pohybového a trávicího aparátu. Každé onemocnění má za následek ekonomickou ztrátu – nižší užitkovost, předčasné vyřazení z chovu, nutné porážky a úhyny. Ekonomická ztráta uhynulých a vyřazených telat a jalovic se zvyšuje s jejich věkem. Přímou ztrátu z prodloužení věku při prvním otelení jalovic nad optimální hranici lze pro ČR odhadnout na 37 až 38 na krmný den a asi 750 až 800 na pohlavní cyklus.

ProjektOptimalizace výživy a chovu dojnic v podmínkách zemědělské politiky EU
OdděleníChov skotu