Ekonomické aspekty výkrmu býků

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Ekonomické aspekty výkrmu býků. Autoři: KVAPILÍK, Jindřich.. Česká republika. Metodická příručka 978-80-7403-020-8. 2008-04-15.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz8228.pdf
Abstrakt

V metodice jsou uvedeny základní podmínky příznivé ekonomiky výkrmu býků. Mezi ně patří dodržení výše průměrných přírůstků u býků masných a mléčných plemen (1200 resp. 1000 g denně), vysoké porážkové hmotnosti (700 resp. 650 kg v živém), takové ceny zástavových býčků, které umožňují ekonomicky efektivní výkrm, dobrý zdravotní stav býků, minimum úhynů a nutných porážek, vysoká jakost jatečných zvířat a zajištění odbytu za výhodné ceny. Předpokladem je optimální výživa, kvalitní práce ošetřovatelů a úspornost nákladových položek. Hodnocení systémem SEUROP je stimulem pro zvyšování jakosti. Nezbytná je předběžná analýza při zavádění odvětví a každoroční hodnocení výsledků produkce.

Ke stažení 8228
OdděleníChov skotu