Ekonomické důsledky onemocnění u dojeného skotu

SYRŮČEK, Jan, ŠTOLCOVÁ, Magdaléna a BARTOŇ, Luděk. Ekonomické důsledky onemocnění u dojeného skotu. Náš chov, 2024, roč. 84(5), s. 22-25. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz24041.pdf
Abstrakt

Ekonomická úspěšnost chovu dojeného skotu je do značné míry ovlivňována zdravotním stavem dojnic. Ve většině stád je velká část dojnic vyřazována ze zdravotních důvodů, kde dominují zejména mastitidy a onemocnění končetin. Hlavním důsledkem onemocnění je snížení produkce mléka a zvýšení veterinárních nákladů, což má za následek nižší příjmy a vyšší náklady. V ČR jsou pro rok 2024 průměrné roční náklady na jednu dojnici s výskytem onemocnění odhadovány na 12 tisíc Kč v případě mastitid a 10 tisíc Kč v případě nemocí končetin. Významným dílem se na ztrátách podílí zvýšené veterinární náklady, které u chovů v ČR v desetiletém období činily v průměru 3 127 Kč na krávu a rok a 0,37 Kč na litr prodaného mléka, což představuje zhruba 4 % ročních nákladů produkce mléka.

ProjektVčasná predikce zdravotních rizik a poruch reprodukce dojnic s využitím rozšířeného spektra parametrů získávaných laboratorním rozborem vzorků mléka
OdděleníChov skotu