Ekonomické souvislosti chovu krav bez tržní produkce mléka v ČR

SYRŮČEK, Jan a BARTOŇ, Luděk. Ekonomické souvislosti chovu krav bez tržní produkce mléka v ČR. Zpravodaj Českého svazu chovatelů masného skotu, 2018, roč. 25(3), s. 45-49. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz18138.pdf
Abstrakt

Chov krav bez tržní produkce mléka (KBTPM) je významnou oblastí českého agrárního sektoru. Potvrzují to stále rostoucí početní stavy této kategorie. Od vstupu ČR do EU v roce 2004 se do roku 2018 počet KBTPM zvýšil o 86 tis. a 63 %. V roce 2017 se počet KBTPM v ČR podílel 1,7 % na celkových stavech krav této kategorie v EU-28, kde se v roce 2017 chovalo 12,3 mil. KBTPM. Pro udržení a další rozšiřování chovu je nezbytné, aby ekonomickým výsledkem byla odpovídající úroveň rentability. Cílem tohoto příspěvku je zhodnocení vývoje produkčních a ekonomických ukazatelů v ČR v letech 2013 až 2017 na základě vlastního nákladového šetření. Z výsledků vyplývá, že průměrné celkové náklady u souboru podniků za rok 2017 činily 32,8 tis. Kč na jednu chovanou krávu, tj. 89,9 Kč na krmný den (KD), což bylo nejvíce ze sledovaných let. Průměrné náklady v letech 2013 až 2017 byly 30,8 Kč na krávu a rok, tj. 84,4 Kč na krmný den. Bez započítání dotací vychází v chovu ztráta ve všech sledovaných letech (rentabilita -42 až -46 %). Při započítání dotací (přímých plateb a plateb PRV) bylo u podniků při značné variabilitě mezi chovy dosaženo v průměru zisku v každém roce (rentabilita +2,1 až +8,7 %).

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu