Ekonomické souvislosti ve vztahu ke zdraví skotu

SYRŮČEK, Jan., 2023 Ekonomické souvislosti ve vztahu ke zdraví skotu. In Zdraví a welfare skotu = konkurenceschopnost a udržitelnost chovu. Praha: Zemědělský svaz ČR, s. 38-53. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz23008.pdf
Abstrakt

Celosvětově rostou stavy skotu, čož odpovídá zvyšujícímu se počtu obyvatel a růstu poptávky po základních potravinách, mezi které mléko a hovězí masa patří. Předpokladem je i další růst a zvyšování užitkovosti dojených krav. Nezbytnou podmínkou je však ekonomická výhodnost produkce, která je ovlivněna plno vnitřními a vnějšími faktory. Mezi hlavní patří výkupní a vstupní ceny a významně ovlivňuje ekonomiku také zdravotní stav zvířat. Každé onemocnění má za následek řadu výrobních, resp. ekonomických ztrát, které se projevují poklesem tržeb a nárůstem nákladů. Mezi hlavní ekonomicky významné ztráty u dojených stád skotu lze zařadit pokles produkce mléka a tím i pokles tržeb. Kromě toho lze očekávat zvýšení nákladů, a to zejména u nákladů na veterinární výkony a léčiva, dezinfekce a pracovní náklady spojené s vyšší potřebou práce. Dalším důsledkem onemocnění je horší plodnost krav a vyšší obměna stáda. Pro dosahování výborných ekonomických výsledků jsou nezbytné skvělé výsledky v produkci, reprodukci aj. Proto by mělo být součástí práce managementu sledování a vyhodnocování ukazatelů a jejich srovnání v čase a mezi podniky stejného výrobního zaměření. Pro hodnocení efektivity je vhodné posuzování mj. ukazatele příjmů nad náklady na krmiva (IOFC).

ProjektEliminace rizikových faktorů zdraví a reprodukce dojnic pomocí využití automatizovaných systémů měření a sběru dat
OdděleníChov skotu