Ekonomické souvislosti výroby mléka na českých farmách

SYRŮČEK, Jan., 2022 Ekonomické souvislosti výroby mléka na českých farmách. In Věda o hospodářských zvířatech v Čechách a na Moravě . Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 10-22. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22249.pdf
Abstrakt

Celosvětově rostou stavy skotu i stavy dojeného skotu a zvyšuje se též užitkovost dojených krav. Tím se zvyšuje i celková produkce mléka, které patří celosvětově mezi ekonomicky významnou zemědělskou komoditu. Podmínkou pro udržení stávajících stavů, produkce a soběstačnosti ČR je dlouhodobé dosahování přiměřené úrovně zisku. Ziskovost ovlivňuje plno vnitřních a vnějších faktorů, které se v různé intenzitě promítají do výsledku hospodaření. Velká závislost je na ceně mléka a vstupních cenách. Cena mléka v minulosti kolísala a v současné době má rostoucí tendenci s předpokladem k dalšímu růstu. Náklady u českých farem jsou zjišťovány prostřednictvím dotazníku. Za rok 2021 byly v průměru u 120 podniků v ČR zjištěny průměrné náklady po odpočtu telat a statkových hnojiv ve výši 83 779 Kč na krávu a rok a 9,42 Kč na litr prodaného mléka. Mezi roky 2010 a 2021 se celkové náklady zvýšily o 39 % na krávu a rok a o 14 % na litr prodaného mléka. Významný rozdíl byl mezi podniky dle chovaného plemena, hospodařící oblasti a dle dosahované průměrné dojivosti na krávu. Rozdílnost v produkčních a ekonomických parametrech byla též potvrzena dle četnosti dojení za den. Výrazné kolísání výkupních cen mléka způsobovalo v minulých letech značnou rozdílnost v rentabilitě produkce.

ProjektEliminace rizikových faktorů zdraví a reprodukce dojnic pomocí využití automatizovaných systémů měření a sběru dat
OdděleníChov skotu