Ekonomické souvislosti výroby mléka v ČR v roce 2020

SYRŮČEK, Jan, BURDYCH, Jiří a BARTOŇ, Luděk. Ekonomické souvislosti výroby mléka v ČR v roce 2020. Náš chov, 2021, roč. 81(8), s. 10-15. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz21073.pdf
Abstrakt

V zemědělském podniku je trvalá pozornost věnována ekonomice chovu a nejinak je tomu i u producentů mléka. Ekonomické výsledky roku 2020 byly ovlivněny poklesem ceny mléka, které mohly být způsobeny vyšší nabídkou oproti poptávce a problematickým odbytem. Cílem tohoto příspěvku byla analýza ekonomických ukazatelů výroby mléka v ČR za rok 2020 a srovnání s výsledky let minulých. Údaje byly získány dotazníkovou metodou od 124 podniků v ČR. Z výsledků vyplynulo, že se v roce 2020 meziročně zvýšily celkové náklady o 2 931 Kč na krávu a rok na 83 036 Kč. Po odpočtu vedlejších výrobků činily náklady na litr prodaného mléka 9,07 Kč, což představuje meziroční zvýšení o 0,12 Kč. Stejně jako v roce předcházejícím nebylo možno z tržeb za mléko uhradit veškeré náklady a v průměru byla produkce ztrátová. Kladné rentability bylo možné v průměru dosáhnout až při zohlednění všech dotací. Za poslední čtyři roky se cena mléka příliš nezměnila, naproti tomu náklady na litr prodaného mléka se zvýšily zhruba o 8 %. Analýza potvrdila rozdílnou úroveň nákladů u skupin podniků dle chovaného plemena, výrobní oblasti, velikosti stáda a průměrné roční tržní produkce mléka.

ProjektEliminace rizikových faktorů zdraví a reprodukce dojnic pomocí využití automatizovaných systémů měření a sběru dat
OdděleníChov skotu, Výživa a krmení hospodářských zvířat