Ekonomické ukazatele odchovu telat v podnicích s výrobou mléka v ČR

KVAPILÍK, Jindřich, KRPÁLKOVÁ, Lenka a SYRŮČEK, Jan. Ekonomické ukazatele odchovu telat v podnicích s výrobou mléka v ČR. Náš chov, 2016, roč. 76(4), s. 34-36. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz16035.pdf
Abstrakt

Odchov telat je rozhodujícím obdobím pro budoucí výrobní a ekonomické výsledky výroby mléka. Z hlediska managementu, spotřeby práce, kvality krmiv, zdraví telat, technologie a techniky chovu, nákladů aj. se jedná o citlivé a náročné první období produkce březích jalovic a prvotelek k obměně stáda dojených krav. Na základě údajů pocházejících z 24 podniků bylo při průměrném odchovu 426 telat za rok a délce jejich odchovu 205 dnů dosaženo průměrného přírůstku 851 g na tele a den a 175 kg na tele. Variabilita mezi podniky (677 až 966 g) poukazuje na možnosti zlepšování podprůměrných přírůstků hmotnosti telat. Náklady na odchov telete přibližně do šesti měsíců věku (bez režijních nákladů) dosáhly v průměru 8 987 Kč, tj. 45 Kč na den odchovu. Nejvyšší průměrnou položkou (64 %) byly náklady na krmiva před pracovními náklady (18 %), veterinárními výkony a léky (4 %) a ostatními položkami (14 %). Rozdíly v nákladech a jejich hlavních položkách na odchované tele mezi stájemi s chovem krav plemen H a C jsou nízké a statistiky neprůkazné.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníChov skotu