Ekonomické ukazatele výroby mléka v ČR v roce 2017

SYRŮČEK, Jan, KVAPILÍK, Jindřich a BURDYCH, Jiří. Ekonomické ukazatele výroby mléka v ČR v roce 2017. Náš chov, 2018, roč. 78(7), s. 24-28. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz18074.pdf
Abstrakt

Výroba mléka je významnou oblastí českého agrárního sektoru. Bez odpovídající úrovně rentability, kterou ovlivňuje řada faktorů, je chov dojeného skotu z dlouhodobého pohledu neudržitelný. U souboru 106 podniků byly za rok 2017 zjištěny celkové náklady 73 521 Kč na krávu a rok, tj. 8,90 Kč na litr mléka při tržní produkci 8 262 litrů na krávu a rok. Vývoj nákladů na jednu chovanou krávu v letech 2006 až 2017 poukázal na jejich každoroční zvyšování. V roce 2017 při odpočtu ceny telat a statkových hnojiv (0,47 Kč na litr), ceně mléka 8,64 Kč na litr a výše dotací 0,84 Kč na litr byl výsledkem hospodaření zisk ve výši 1,05 Kč na litr, tj. rentabilita 12,4 %. Analýza výsledků potvrdila závislost ekonomických ukazatelů na tržní produkci mléka, na velikosti stáda a úroveň rentability byla rozdílná též podle chovaného plemena a výrobní oblasti. Bodem zvratu bez dotací roku 2017 byla cena mléka 8,43 Kč na litr nebo tržní produkce 7 866 litrů na krávu a rok, což je díky kladné rentabilitě nižší produkce mléka o 5,0 % oproti průměru u sledovaných podniků.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu, Výživa a krmení hospodářských zvířat