Ekonomické ukazatele výroby mléka v roce 2014

SYRŮČEK, Jan a BURDYCH, Jiří. Ekonomické ukazatele výroby mléka v roce 2014. Náš chov, 2015, roč. 75(7), s. 22-26. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz15065.pdf
Abstrakt

U souboru 78 podniků s chovem dojených krav byly za rok 2014 zjištěny celkové náklady na chov jedné dojené krávy ve výši 72 tis. Kč, resp. 9,23 Kč na litr prodaného mléka. Při meziročním nárůstu nákupní ceny litru mléka lze při zohlednění dotací na dojené krávy odhadnout celkový zisk ve výši 8476 Kč na krávu a rok, tj. 1,08 Kč na litr. Značná variabilita vykázaných výsledků značí možnost zlepšení ekonomických ukazatelů. Výpočty prokázaly závislost úrovně nákladů na chovaném plemenu, velikosti stáda a výši tržní produkce, kde nejvyššího zisku bylo dosaženo u podniků s tržní produkcí nad 10 tis. litrů. Zvýšení dojivosti o 100 litrů by mělo za následek růst nákladů na krávu a zároveň navýšení tržeb a tím by bylo dosaženo vyššího zisku o 249 Kč na krávu a rok.

ProjektOmezení rizik spojených s výživou skotu s vysokou užitkovostí, Rozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníChov skotu, Výživa a krmení hospodářských zvířat