Ekonomické ukazatele výroby mléka

SYRŮČEK, Jan a BURDYCH, Jiří. Ekonomické ukazatele výroby mléka. Zemědělec, 2015, roč. 23(38), s. 38-39. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz15114.pdf
Abstrakt

Příspěvek se zabývá zhodnocením ekonomické situace ve výrobě mléka v roce 2014 v ČR. U souboru 78 podniků s chovem dojených krav byly zjištěny celkové náklady na chov jedné dojené krávy ve výši 72 tis. Kč, tj. cca 9,23 Kč na litr prodaného mléka. Při zohlednění dotace na dojené krávy a dosažené ceně v roce 2014 byl výsledkem výroby mléka zisk na úrovni 8 476 Kč na krávu a rok, tj. 1,08 Kč na litr. Výpočty prokázaly závislost úrovně nákladů na velikosti stáda a výši tržní produkce, kde nejvyššího zisku bylo dosaženo u podniků s tržní produkcí nad 10 tis. litrů. Bod zvratu představuje takovou situaci, při které je nulový zisk. Za předpokladu ceny mléka 7,96 Kč/l (leden až červenec 2015) a výsledků šetření za rok 2014, by pro vyrovnanost nákladů a výnosů musela být průměrná dojivost zhruba 9 239 litrů mléka na krávu a rok. V článku je též kalkulován ukazatel IOFC (Income Over Feed Cost), který ve sledovaném souboru chovů vychází za rok 2014 v průměru 118 Kč na jednu dojnici a den, tj. cca 43 tis. Kč na kus a rok. Ukazatel kalkuluje, kolik zůstane chovateli v podniku po úhradě nákladů na krmiva z tržeb za mléko na úhradu dalších vzniklých nákladů a jaký bude zisk.

ProjektOmezení rizik spojených s výživou skotu s vysokou užitkovostí, Rozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníChov skotu, Výživa a krmení hospodářských zvířat