Ekonomické váhy znaků ovcí s kombinovanou užitkovostí

WOLFOVÁ, Marie, WOLF, Jochen a MILERSKI, Michal. Ekonomické váhy znaků ovcí s kombinovanou užitkovostí. Náš chov, 2012, roč. 72(9), s. 37-38. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz12109.pdf
Abstrakt

Byly stanoveny ekonomické váhy produkčních a funkčních znaků pro plemena ovcí s kombinovanou užitkovostí romney, merinolandschaf, romanovská a šumavská ovce. Pro výpočet byl použit bio-ekonomický počítačový model ziskové funkce pro produkční systém s částečným terminálním křížením a s jedním bahněním do roka. Nejdříve byly vypočteny marginální ekonomické hodnoty definované jako parciální derivace ziskové funkce podle jednotlivých znaků. S použitím metody toku genů byly pak stanoveny ekonomické váhy pro přímé a materiální efekty znaků. Byly hodnoceny následující znaky: hmotnost při narození, denní přírůstek do odstavu a během odchovu, hmotnost v dospělosti, jatečná výtěžnost, hmotnost potní vlny, zabřezávání jehnic a bahnic, velikost vrhu při obahnění, přežitelnost jehňat při narození a do odstavu a délka produkčního života bahnic.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat