Ekonomické váhy znaků při křížení plemene suffolk

WOLFOVÁ, Marie, WOLF, Jochen a MILERSKI, Michal. Ekonomické váhy znaků při křížení plemene suffolk. Náš chov, 2012, roč. 72(8), s. 42-44. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz12093.pdf
Abstrakt

S využitím programového balíku ECOWEIGHT byly vypočteny ekonomické váhy (EWs) 12 produkčních a funkčních znaků pro berany plemene suffolk, jejichž synové byli použiti jak pro čistokrevnou plemenitbu tak pro terminální křížení se 4 plemeny s kombinovanou užitkovostí (romanovská a šumavská ovce, romney a merinolandschaf). Standardizované EWs byly vypočteny vynásobením marginálních EWs genetickou standardní odchylkou znaků a byly přepočteny na relativní EWs, které udávají procentický podíl standardizované EW každého znaku na celkové standardizované ekonomické hodnotě všech znaků. Nejvýznamnější znaky beranů plemene suffolk byly: přímé efekty znaků přežitelnost jehňat do odstavu (relativní váha 21,0 %), přírůstek jehňat do odstavu (14,1 %) a přežitelnost jehňat při narození (14,0 %), materiální efekt přežitelnost jehňat do odstavu (10,7 %) a velikost vrhu (7,6 %).

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat