Ekonomické váhy znaků ve čtyřplemenném křížení prasat

KRUPOVÁ, Zuzana, KRUPA, Emil, ŽÁKOVÁ, Eliška a WOLFOVÁ, Marie. Ekonomické váhy znaků ve čtyřplemenném křížení prasat. Náš chov, 2020, roč. 80(8), s. 28-31. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz20091.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo vypočítat ekonomické váhy (EV) pro komplex produkčních, funkčních, jatečných znaků a efektivnosti využití krmiv pomocí univerzálního bio-ekonomického modelu programu EWPIG. EV znaků byly vypočteny pro plemena zařazená ve 4plemenném produkčním systému národního programu CzePig (České bílé ušlechtilé, Česká landrase, Pietrain a Duroc). EV vyjadřovaly změnu zisku při zvýšení úrovně znaku u daného plemene o jednu jednotku se zohledněním struktury hybridizačního programu. U mateřských plemen bylo pořadí ekonomického významu znaků následovné: zdraví (41 %), reprodukce (21 %), konverze krmiva (17 %), jatečné ukazatele (9 %) a počet funkčních struků (5 %). U otcovských plemen byly, kromě zdravotních (35 %), konverze krmiva (22 %) a jatečných znaků (20 %), důležité rovněž ukazatele kvality spermatu (13 %) a růstu (8 %). Podobně, jako tomu bylo u 3plemenného produkčního systému, byla potvrzena ekonomická důležitost znaků u mateřských plemen. Aktualizované zastoupení znaků u otcovského plemene Pietrain koresponduje se změnou ve struktuře této populace a s jejím významem ve čtyřplemenném hybridizačním programu. Zastoupení znaků u otcovských plemen je ovlivněno jejich pozicí u dané hybridní kombinace kanečka produkovaného pro tvorbu finálních hybridů. EV znaků u ostatních otcovských plemen by dosáhly velmi podobných hodnot jako u hodnocených otcovských plemen. Z výsledků dále vyplývá, že uvedené znaky by měly být brány v úvahu ve šlechtění domácí populace prasat i v budoucnu.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Vytvoření referenční populace a vývoj postupů pro odhad genomických plemenných hodnot znaků prasat zařazených do Českého národního šlechtitelského programu, Optimalizace Českého národního programu pro šlechtění prasat se zvláštním ohledem na funkční a reprodukční znaky
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat