Ekonomika chovu dojených stád ovcí a koz

KRUPOVÁ, Zuzana., 2018 Ekonomika chovu dojených stád ovcí a koz. In Prosperita stád ovcí a koz. : , s. 1-4. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz18223.pdf
Abstrakt

Při definování základních produkčních parametrů a systému chovu malých přežvýkavců jsme vycházeli z dostupných informací kontroly užitkovostí (KU), ročenek a informací od šlechtitelských organizací a samotných chovatelů. Ekonomické a výživové parametry chovu vycházeli z vlastních výpočtů u spolupracujících chovatelů dojených plemen ovcí a koz. Poprvé byly pro domácí populaci syntetizovány a následně definovány vstupních parametry, které komplexně charakterizují celostátně nejrozšířenější intenzivní produkční systém chovu mléčných plemen ovcí a koz.

ProjektVýzkum faktorů ovlivňujících rentabilitu, kvalitu a bezpečnost mléka a mléčných produktů v chovech malých přežvýkavců v ČR
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat