Ekonomika chovu dojných ovcí I. Vliv produkčních faktorů

KRUPOVÁ, Zuzana, KRUPA, Emil a MICHALIČKOVÁ, Monika. Ekonomika chovu dojných ovcí I. Vliv produkčních faktorů. Náš chov, 2015, roč. 75(1), s. 44-46. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz15009.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo zjistit vliv úrovně užitkovosti a produkčního zaměření na úroveň nákladů a výnosů v chovu dojných ovcí. Reálná produkční a ekonomická data sledovaných chovů plemene zušlechtěná valaška byla využita na komplexní modelování produkčního systému. Následně byl testován vliv různých produkčních faktorů na ekonomiku modelovaného produkčního systému. Ve většině kombinací produkčních faktorů zaměřených na zvýšení užitkovosti byly celkové náklady vyšší než výnosy (o 12 eur až 71 eur/ /bahnici a rok) a byl zaznamenán jejich vliv jak na výši nákladů, tak i na hodnotu výnosů. Podstatná ovšem byla intenzita této změny. Intenzivnější růst výnosů než nákladů byl zaznamenán v případě přímého zpracování veškeré produkce mléka na sýr (42 % vs. 6 %) a při modelování vyšší produkce mléka na bahnici (57 % vs. 9 %). Výrazného posunu, co se týče účinnosti vynaložených nákladů, bylo dosaženo i v případě, že produkční ukazatele zvířat dosáhly úrovně charakterizované plemenným standardem. V uvedeném případě se výnosy zvýšily o 9 %, ale náklady klesly o 3 %. Dosahování biologického potenciálu chovaného plemene je proto základem pro zvyšování účinnosti vynaložených nákladů, a tím i udržitelnosti chovu ovcí v marginálních oblastech

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat