Ekonomika chovu masného plemene aberdeen angus

KRUPOVÁ, Zuzana, VRÁBLÍK, M., KRUPA, Emil, SVITÁKOVÁ, Alena, KRUTINA, T. a PŘIBYL, Josef. Ekonomika chovu masného plemene aberdeen angus. Náš chov, 2017, roč. 77(8), s. 36-39. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz17100.pdf
Abstrakt

Cílem předkládané práce bylo definovat základní produkční a ekonomické ukazatele chovu plemene aberdeen angus v roce 2015 a zhodnotit vliv různé úrovně produkce na ekonomiku chovu. Vyhodnocení ekonomiky bylo založeno na základní evidenci produkčních a ekonomických ukazatelů chovů reprezentujících produkční systém tohoto plemene v ČR. Průměrná hmotnost zástavových jalovic ve věku 255 dnů byla 283 kg, dlouhověkost krav základního stáda dosahovala v průměru 6,25 roku. V roce 2015 byly roční náklady na chov krav plemene aberdeen angus 22 469 Kč/ks. Jednotkové náklady na produkci představovaly 25 632 Kč na zástavové tele a 41 896 Kč na prvotelku ve věku dvou let. Plodnost stáda primárně determinuje rentabilitu chovu a při dosažení odstavu telat nad 91 % se ekonomika prodeje zástavových telat plemene aberdeen angus blíží k nulové hranici rentability (-6 %) i bez zápočtu dotací. Využití ranosti a růstové schopnosti jalovic v odchovu je základem pro efektivnost jejich prodeje a dalšího chovu. Zvyšování věku jalovic při prvním otelení na 3 a 4 roky vede především k dodatečným nákladům na chov a ekonomika jejich prodeje se dostává pod hranici rentability

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat