Ekonomika chovu ovcí a koz

KRUPOVÁ, Zuzana a STANĚK, Stanislav. Ekonomika chovu ovcí a koz. Mikrop. Informační servis. Pro chovatele hospodářských zvířat a producenty krmních směsí, 2019, roč. (1), s. 24-25. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz19063.pdf
Abstrakt

Reprodukční ukazatele chovu zvířat jsou klíčovými parametry efektivnosti. Primárně rozhodují o úrovni produkce a tím o výnosech z prodeje a důležitý je jejich vliv na rentabilní využití vstupů. Samozřejmě, významnou roli zde sehrává makroekonomická situace, management a optimalizace produkce a tuzemská specifika týající se velikosti chovu a absence centrálního sběru a zpracování mléka malých přežvýkavců. Aktuální trend se zaměřuje na optimalizaci zpracování mléka v malých mlékárnách, zdravotní aspekty mléčné produkce a tím její ekonomickou udrzitelnost a bezpečnost.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat