Ekonomika chovu plemene aberdeen angus

KRUPOVÁ, Zuzana, VRÁBLIK, M., KRUPA, Emil, SVITÁKOVÁ, Alena, KRUTINA, T. a PŘIBYL, Josef. Ekonomika chovu plemene aberdeen angus. Zpravodaj Českého svazu chovatelů masného skotu, 2017, roč. 24(4), s. 40-41. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz17265.pdf
Abstrakt

Cílem chovu masného skotu by měl být pastevní odchov zdravých telat s co nejmenšími náklady. Rentabilita je založená na minimální úrovni vstupů (nákladů) a maximální produkci tj. odchovu min 90 telat na 100 krav. Za předpokladu optimalizace plodnosti chovů plemene angus na 91 odstavených telat na 100 krav a zachování všech produkčních a ekonomických ukazatelů chovu, by celkové náklady na prodané zástavové tele klesly na 23 490 Kč/ks a celková ztráta z prodeje by se snížila na ½. Dále by se zmírnila ztráta při prodeji jalovic a byl by dosažen vyšší zisk z prodeje VBJ (o 1370 Kč/ks). U delšího ukazatele – věku jalovic při prvním otelení existuje v chovech velká variabilita. Náklady na prvotelku odchovávanou o rok déle se zvyšují přibližně o 11 tisíc korun na 53 150 Kč/ks. Nevyužití ranosti u jalovic tohoto plemene má na ekonomiku chovu negativní vliv.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat