Ekonomika výroby mléka v České Republice

SYRŮČEK, Jan a BARTOŇ, Luděk. Ekonomika výroby mléka v České Republice. Zemědělec, 2019, roč. 27(28), s. 34. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz19085.pdf
Abstrakt

Výroba mléka patří mezi významné oblasti českého agrárního sektoru. Její ekonomická efektivita, která je ovlivněna působením řady vnitřních a vnějších faktorů, je z dlouhodobého pohledu nezbytná pro udržení chovu a zajištění budoucí soběstačnosti ČR v produkci mléka. Pro výpočty byly za rok 2018 získány údaje ze 113 zemědělských podniků s výrobou mléka z různých oblastí ČR. Byly vyhodnoceny údaje od 60 794 dojených krav, což představuje zhruba 17 % populace ČR. U souboru podniků byly celkové náklady na chov jedné krávy v průměru 76 475 Kč. Při průměrné roční tržní produkci 8 483 litrů na krávu činily náklady na jeden litr prodaného mléka 9,02 Kč. Odpočet vedlejších výrobků v podobě oceněných narozených telat a ceny statkového hnojiva se snížila suma ročních nákladů o 5 %. Při průměrné výkupní ceně mléka 8,65 Kč na litr byl ekonomickým výsledkem za rok 2018 bez dotací zisk 0,09 Kč na litr. Při zohlednění dotací zisk vstoupl na 0,91 Kč na litr. Na základě výsledků vlastních nákladových šetření lze konstatovat, že se v průběhu posledních devíti let náklady na krávu a rok zvýšily o 13 250 Kč (+ 21 %).

ProjektEliminace rizikových faktorů zdraví a reprodukce dojnic pomocí využití automatizovaných systémů měření a sběru dat
OdděleníChov skotu