Ekonomika výroby mléka

KVAPILÍK, Jindřich a BURDYCH, Jiří. Ekonomika výroby mléka. Náš chov, 2011, roč. 71(12), s. 19-21. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz11166.pdf
Abstrakt

Příspěvek analyzuje hlavní výrobní a ekonomické výsledky výroby mléka u souboru 55 podniků za rok 2010. Nejvyššími položkami celkových nákladů (cca 59 100 Kč na krávu a rok, 162 Kč na krmný den a 7,95 Kč na litr mléka) jsou náklady na vlastní (cca 29,2 %) a nakoupená krmiva (14,0 %), pracovní náklady (13,5 %), odpisy krav (9,8 %), režie (9,1 %) a odpisy hmotného a investičního majetku (5,7 %).V průměru mírně ziskové výroby mléka bylo dosaženo pouze při zohlednění přímých a nepřímých dotací. Se zvýšením dojivosti o 100 litrů mléka na krávu a rok mělo za následek zvýšení nákladů na krmný den o cca 1,11 Kč, snížení nákladů na litr mléka o cca 0,06 Kč a zvýšení zisku na litr mléka o 0,04 Kč. Poměrně vysoká variabilita většiny ukazatelů poukazuje na možnosti zlepšení výsledků chovu dojených krav.

ProjektOptimalizace výživy a chovu dojnic v podmínkách zemědělské politiky EU
OdděleníChov skotu, Výživa a krmení hospodářských zvířat