Ekonomika výskytu nemocí v chovech dojeného skotu

KRUPOVÁ, Zuzana, KRUPA, Emil a WOLFOVÁ, Marie., 2018 Ekonomika výskytu nemocí v chovech dojeného skotu. In Nové poznatky ve šlechtění dojeného skotu. Hradištko pod Medníkem, 20.6. 2018: VÚŽV, ČTPZ, SCHHS, s. 22-24. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz18226.pdf
Abstrakt

Výskyt klinických mastitid je u nás aktuálně jediným přímým ukazatelem zdraví definovaným v chovném cíli plemene holštýn. Počet somatických buněk (SCS) spolu se znaky lineárního popisu vemene a končetin jsou využívány v selekčním indexu jako nepřímé ukazatele zdraví. Poznání ekonomického významu a plemenných hodnot těchto znaků je důležitým předpokladem šlechtění. Systém rutinního sběru zdravotních znaků vytváří důležitý základ pro genetické vyhodnocení a zlepšování těchto vlastností. Současná selekce má nepřímý efekt např. na snižování výskytu onemocnění paznehtů, nicméně přímá selekce by vedla k vyšší selekční odezvě a následně i fenotypově – nižší frekvencí onemocnění a tím nižšími ekonomickými ztrátami v chovech.

ProjektNávrh a uplatnění plošného systému sběru dat o nemocech skotu a jeho využití v managementu stád, šlechtění a pro racionální užívání antimikrobik, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace