Ekonomika využití ionizace vzduchu u hospodářských zvířat

DOLEJŠ, Jan, TOUFAR, Oldřich, KNÍŽEK, Josef a ADAMEC, Tomáš., 2011 Ekonomika využití ionizace vzduchu u hospodářských zvířat. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2011. Praha Uhříněves: Česká bioklimatologická společnost, s. 28-31. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz11168.pdf
Abstrakt

Na základě pokusů, které byly realizovány v průběhu 14 let byla zpracována ekonomická efektivnost použití ionizace vzduchu u hospodářských zvířat. Předmětem hodnocení byly pouze biologické účinky ionizace spojené s užitkovostí zvířat, kvalitou finálních produktů atd. Nebyl hodnocen ekologický vliv na redukci emisí plynů, zápachu a prachu Pro hodnocení byl použit statický model. Nejkratší doba vložených prostředků byla u prasat a u skotu (1 – 3 roky). Méně příznivá byla návratnost u drůbeže (4 – 6 let). U výkrmu králičích brojlerů byla na hranici životnosti zařízení (10 let).

ProjektVýzkum základních enviromentálních aspektů v chovech hospodářských zvířat z hlediska skleníkových plynů, pachu, prachu a hluku, podporujících welfare zvířat a tvorbu BAT
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat