Ekonomiku ovlivňují ztráty způsobené aerobní degradací siláží

LOUČKA, Radko. Ekonomiku ovlivňují ztráty způsobené aerobní degradací siláží. Náš chov, 2011, roč. 71(11), s. 62-65. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz11132.pdf
Abstrakt

Do pokusu byla zařazena kukuřičná siláž o průměrné sušině 36,5 %, kontrolně bez aditiva (K0), pokusně s chemickým konzervantem obsahujícím sorbát draselný, benzoát sodný a dusitan sodný (Safesil ) v dávce 1 l/t řezanky (D1) a 3 l/t (D3). Řezanka byla 26. 9. 2010 silážována na hospodářství VÚŽV, v.v.i. v Netlukách do vaku o průměru 2,7 m. Analýzy siláží proběhly v dubnu (po odběru sondou) a v srpnu 2011 (po otevření vaku). V obsahu sušiny a živin nebyly mezi variantami významné rozdíly. Hodnoty pH byly u siláže KO 4,12, u D3 pak 4,23, resp. obsah k. mléčné 4,4 vs. 4,0 %, k. octové 2,6 vs. 3,0 %, alkohol 6,3 vs. 2,5 %. Siláž K0 vydržela stabilní pouze 19 hodin, to se její teplota zvýšila o 3 oC (dle metodiky Honig). Siláž D1 měla aerobní stabilitu o 18 hodin delší než K0 a o 3 hodiny kratší než D3. U siláže D1 se zvýšila teplota až na úroveň K0 (32 oC), u D3 nebylo zvýšení tak intenzivní, tedy celkové ztráty energie v součtu teplot byly u D3 výrazně nižší než u D1 a K0. Pro omezení aerobní degradace kukuřičných siláží lze testovaný přípravek doporučit.

ProjektFaktory ovlivňující nutriční hodnotu kukuřičných siláží
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat