Elektrostimulace jatečných těl skotu a její vliv na kvalitu masa

LEBEDOVÁ, Nicole, BUREŠ, Daniel, FOŘTOVÁ, Jana a BARTOŇ, Luděk. Elektrostimulace jatečných těl skotu a její vliv na kvalitu masa. Maso, 2020, roč. 31(6), s. 22-24. ISSN .
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz20116.pdf
Abstrakt

Elektrická stimulace (ES) jatečných těl je ve světě jednou ze standartních technologií využívaných ve zpracovatelském průmyslu bezprostředně po porážce především u skotu, ovcí a případně i dalších větších přežvýkavců. Přestože se jedná o metodu ve světě poměrně rozšířenou, v tuzemských podmínkách dosud nenalezla širšího uplatnění. Jejím cílem je zlepšení kvality masa, především jeho křehkosti, zvyšuje se efektivita jatečného zpracování, která může vést ke zkrácení doby nutné pro dosažení požadovaných technologických a organoleptických vlastností masa. Způsoby ES je možné zjednodušeně podle uplatněného druhu elektrického napětí rozdělit na dva základní druhy, tedy stimulace nízkým nebo vysokým napětím, jejichž reálné využití v praxi je však ovlivněno řadou faktorů. Aby bylo dosaženo pozitivních efektů plynoucích z aplikace ES, je nutné respektovat řadu opatření před i po porážce zvířat. O podstatě ES a možnostech jejího využití pojednávají následující řádky.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu