Energeticky pasivní venkovní ustájení prasat pro alternativní chovy

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Energeticky pasivní venkovní ustájení prasat pro alternativní chovy. Autoři: ROZKOT, Miroslav.. Česká republika. Funkční vzorek FV/VÚŽV/03/2021. 2021-11-23.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz21263.pdf
Abstrakt

Jedná se o použití nového typu venkovního ustájení prasat, které splňuje podmínky dané minimálními standardy pro ochranu hospodářských zvířat. Technologie ustájení byla realizována v rámci chovu prasat oddělení VÚŽV v Kostelci nad Orlicí a podrobena ověření v praktických podmínkách pokusných stájí. Ustájení tvoří bouda s tepelně izolovanými stěnami, stropem a podlahou, střecha boudy je pultová, osázena rozchodníky, které tvoří zelenou střechu a vytváří další vrstvu izolace.

ProjektTransfer výsledků výzkumu, vývoje a inovací do praxe v oblasti chovu hospodářských zvířat a jeho další ekonomické zefektivnění
OdděleníChov prasat