Energeticky pasivní venkovní ustájení prasat pro alternativní chovy

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Energeticky pasivní venkovní ustájení prasat pro alternativní chovy. Autoři: ROZKOT, Miroslav.. Česká republika. Ověřená technologie OT/VÚŽV/03/2021. 2021-12-27.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz21261.pdf
Abstrakt

Technologie ustájení se týká použití nového typu venkovního ustájení prasat, které splňuje podmínky dané minimálními standardy pro ochranu hospodářských zvířat. Technologie byla realizována oddělením chovu prasat v Kostelci nad Orlicí a byla ověřena v praktických podmínkách chovu. Ustájení tvoří tepelně izolovaná bouda, střecha je osázena rostinami, které tvoří tzv. zelenou střechu a plní izolační funkci. Rostliny jsou v suchém období zavlažovány kapenkovou závlahou s využitím jímané dešťové vody a poháněnou solární energií.

ProjektTransfer výsledků výzkumu, vývoje a inovací do praxe v oblasti chovu hospodářských zvířat a jeho další ekonomické zefektivnění
OdděleníChov prasat