Estimation of genetic parameters for growth of beef bulls in the performance-test stations

VOSTRÝ, Luboč, PŘIBYL, Josef, MACH, K., VESELÁ, Zdeňka a MAJZLÍK, Ivan., 2010 Estimation of genetic parameters for growth of beef bulls in the performance-test stations. In Šlechtění na masnou užitkovost a aktuální otázky produkce jatečných zvířat. Brno: Mendelova univerzita, s. 82-85. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz10162.pdf
Abstrakt

Evaluated data for l0 breeds of beef cattle, collected by the Czech Association of Beef Cattle Breeders, consists of 20,277 records for birth weight (W0), 15,598 for weight at age 120 days (Wl20), 14,452 for weaning weight (WW), all recorded in field test, and 2,819 records for average daily gain (ADG) from age 7 to I I mounts recorded in performance test stations. Genetic parameters were estimated using multi-breed multi-trait animal models. Within breed heritability was in all models for W0 around 0.24, for Wl20 around 0.17, for WW around 0.17 and for ADG around 0.29. The select criteria favored the model with permanent environmental effect of animal.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat