Estimation of udder cistern size in dairy ewes by ultrasonography

MAKOVICKÝ, P., MARGETÍN, Milan a MILERSKI, Michal. Estimation of udder cistern size in dairy ewes by ultrasonography. Mljekarstvo , 2015, 65, 210-218. ISSN 0026-704X.
Kateg. publikaceVědecké publikace impaktované
Interní odkaz15115.pdf
Abstrakt

We studied the size of mammary cistern in ewes of 9 genotypes (purebred Improved Valachian (IV), purebred Tsigai (T), purebred Lacaune (LC) and their crosses with genetic proportion of specialized dairy breeds Lacaune and East Friesian (EF) – (25 %, 50 % and 75 %) were evaluated. Dana were evaluated using REML methodology and MIXED procedure (SAS/STAT). The effect of genotype showed the highest influence (P

ProjektŠlechtění na přežitelnost mláďat v chovu ovcí a masného skotu
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat