Evaluation of colostrum quality in Czech dairy herds

STANĚK, Stanislav, ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa,, NEJEDLÁ, Eliška, FALDYNA, M., ŠÁROVÁ, Radka, KREJČÍ, J. a FLEISCHER, Petr., 2017 Evaluation of colostrum quality in Czech dairy herds. In EAAP – 68th Annual Meeting, Tallinn 2017. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, s. 263. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz17141.pdf
Abstrakt

Colostrum is essential for survival, health, and future productivity of calves. But only high-quality and uncontaminated colostrum can provide a sufficient nutrition and immunologic defense for calves. Therefore, the aim of our study was to test the quality of colostrum and to determine the measurement accuracy of refractometers.

ProjektKomplexní řízení mlezivové výživy telat a její zlepšování jako přirozený nástroj k podpoře zdraví telat, tlumení nákaz a snížení potřeby antibiotik, Rozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat