Evaluation of Fattening Performance, Carcass Traits and Meat Characteristics of Prestice Black-Pied Pigs in the Organic Free- Range and Conventional System

DOSTÁLOVÁ, Anne, KOUCKÝ, Milan, VALIŠ, Libor a ŠIMEČKOVÁ, Marie. Evaluation of Fattening Performance, Carcass Traits and Meat Characteristics of Prestice Black-Pied Pigs in the Organic Free- Range and Conventional System. Research in Pig Breeding, 2012, roč. 6(2), s. 15-19. ISSN 1802-7547.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz12194.pdf
Abstrakt

The objective of this study was to estimate the differences in fattening performance, carcass traits and meat characteristics of Prestice Black-Pied (PBP) pigs and (BuxL)x(HxPn) crossbreed pigs (C) reared under organic free-range system or conventional indoor feeding system. PBP pigs under conventional system were characterized by lower average daily gain and worse carcass traits (lower meat percentage and higher carcass fatness) compared to C pigs. In nutritional characteristic, meat of PBP pigs differed in the content of crude protein (it was lower) and in intramuscular fat content (it was higher) from C pigs. There was not found significant difference in n-6/n-3 PUFA ratio between PBP and C pigs. PBP pigs under organic free range system had a similar growth performance, lower daily feed intake and lower weight of ham in comparison with C pigs. There was found differences in nutritional characteristic between PBP and C meat. PBP pigs achieved significantly (P

ProjektKvalita a bezpečnost produktů genetických zdrojů prasat, drůbeže, králíků a nutrií v konvenčním a ekologickém chovu
OdděleníBiometrická jednotka, Chov prasat, Dokumentace a propagace