Evaluation of score for subclinical ketosis risk in Czech Holstein cows

KAŠNÁ, Eva, ZAVADILOVÁ, Ludmila a LIPOVSKÝ, David. Evaluation of score for subclinical ketosis risk in Czech Holstein cows. Acta Fytotechnica et Zootechnica, 2020, 23, 250-257. ISSN 1336-9245.
Kateg. publikaceČlánky v databázi SCOPUS
Interní odkaz20150.pdf
Abstrakt

This study aimed to evaluate the score for subclinical ketosis risk, which is routinely monitored in Czech Holstein cows. The score is based on milk recording indicator traits which include fat-to-protein ratio, fat-to-lactose ratio, citric acid, β-hydroxybutyrate, and acetone concentrations. The score was significantly (P

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Výzkum postupů šlechtění dojeného skotu s cílem zvýšit odolnost k nemocem využitím genomických plemenných hodnot, rozvoje systému sběru
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat