Existuje vztah mezi úrovní welfare hospodářských zvířat a antimikrobiální rezistencí?

NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela. Existuje vztah mezi úrovní welfare hospodářských zvířat a antimikrobiální rezistencí?. Veterinářství, 2019, roč. 69(11), s. 763-767. ISSN 0506-8231.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz19190.pdf
Abstrakt

Použití antimikrobních látek v chovech hospodářských zvířat v rámci terapie, metafylaxe a profylaxe s sebou současně přináší kromě rizika vzniku získané rezistence také rizika spojená se snížením úrovně welfare a zdraví chovaných zvířat, ale samozřejmě má potenciální vliv i na zdraví lidí. Vznik získané rezistence je možno omezit důsledným dodržováním zásad správné chovatelské praxe včetně principů biologické bezpečnosti a udržováním vysoké hygienické úrovně v objektech pro ustájení zvířat jako základu pro udržení dobrého zdravotního stavu zvířat na farmách a jejich welfare.

ProjektSnížení aplikace antibiotik využitím ekologicky šetrných prebiotických a probiotických krmných aditiv ve výživě telat
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat