Faktory ovlivňující emise plynů z chovů hospodářských zvířat

DOLEJŠ, Jan, KOSOVÁ, Martina, TOUFAR, Oldřich, KNÍŽEK, Josef a ADAMEC, Tomáš., 2009 Faktory ovlivňující emise plynů z chovů hospodářských zvířat. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2009. Praha Uhříněves: Výzkumný ústasv živočišné výroby v.v.i., s. 11-14. ISSN 978-80-7403-025-3
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz9200.pdf
Abstrakt

Na 4 dlouhodobých měřeních (cca 1 rok) emise amoniaku jsou demonstrovány rozsahy měření dle teplot s rozpětím 20 K u skotu a cca 10 K u výkrmu prasat. Zjištěná minima a maxima hodnot emise měly u dojnic rozpětí 1 : 1,64 (10,194 – 16,668 kg/ks/rok) a u býků ve výkrmu 1: 1,89 (6,386-12,07), zatímco u prasat vge výkrmu pouze 1:1,13 (2,316-2,587). V dalším dlouholetém sledování byla zjištěna závislost emise amoniaku na hmotnosti prasat. Bylo dosaženo rozpětí od zástavu do do porážky 1:1,66 (1,750-3,912). Standardisaci měření emise plynů negativně ovlivňují i dietetické defekty. Na 3 příkladech je prezentován na emise amoniaku, ale i dalších plynech. Byla zvýšena emise amoniaku o 177,8 %, o 86 % a v posledním případě amoniaku o 17,4, metan o 104,5 a oxidu uhličitého o 90,7 %

ProjektVýzkum základních enviromentálních aspektů v chovech hospodářských zvířat z hlediska skleníkových plynů, pachu, prachu a hluku, podporujících welfare zvířat a tvorbu BAT
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat