Faktory ovlivňující hodnoty lineárního skóre počtu somatických buněk v kravském mléce

ČÍTEK, Jindřich, BRZÁKOVÁ, Michaela, HANUSOVÁ, Lenka, HANUŠ, Oto, VEČEREK, Libor, SAMKOVÁ, Eva, JOZOVÁ, Eva, HOŠTIČKOVÁ, Irena, TRÁVNÍČEK, Jan, HÁLOVÁ, Karolína a HASOŇOVÁ, Lucie. Faktory ovlivňující hodnoty lineárního skóre počtu somatických buněk v kravském mléce. Mlékařské listy, 2021, roč. 32(5), s. 18-21. ISSN 1212-950X.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz21237.pdf
Abstrakt

Cílem studie bylo vyhodnotit vliv genových polymorfismů a negenetických faktorů na lineární skóre počtu somatic­kých buněk (SCS) v mléce holštýnských (n=148) a českých strakatých dojnic (n=73) a jejich kříženců (n=6). Byly gen- otypovány polymorfismy v genech CSN1S1, CSN2, CSN3, LGB, DGAT1, LEP, FASN, SCD1 a AGPAT6 a byla pro­vedena asociační analýza k SCS v kravském mléce. Dále byl analyzován vliv plemene, farmy, roku, měsíce roku, pořadí a fáze laktace na SCS. Byl zjištěn významný vliv polymorfismů v genech CSN2, CSN1S1 a DGAT1 na SCS. Jiné polymorfismy nebyly významné. SCS mělo význam­nou souvislost s kombinovaným účinkem farmy a roku, dále s vlivem fáze laktace a měsíce roku. Pořadí laktace a plemeno dojnice neměly významný vliv.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat