Faktory ovlivňující kvalitu a výnos kukuřice

TYROLOVÁ, Yvona. Faktory ovlivňující kvalitu a výnos kukuřice. Farmář Speciál, 2019, roč. 15(proinec), s. 29-32. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz19221.pdf
Abstrakt

Kukuřice patří mezi naše nejdůležitější plodiny určené pro výživu skotu. V článku jsou popsány faktory, které mohou sníži výnos a kvalitu silážované hmoty.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat