Faktory ovlivňující kvalitu píce kukuřice

JIRMANOVÁ, J., FUKSA, P., HAKL, J. a LOUČKA, Radko., 2014 Faktory ovlivňující kvalitu píce kukuřice. In Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2014. Praha: ČZU, s. 63-68. ISSN 978-80-213-2529-6
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz14142.pdf
Abstrakt

Kukuřice setá je významná krmná energetická pícnina, která je součástí krmných dávek přežvýkavců, hlavně skotu, kde tvoří základ celoroční směsné krmné dávky. Pokus se silážní kukuřicí byl založen na jaře 2013. Vyseto bylo 14 hybridů, které byly kategorizovány dle čísla ranosti FAO (rané, středně rané a středně pozdní), způsobu využití (siláž, zrno, kombinované), typu zrna (flint, dent a mezityp) a typu hybridu (stay green, rovnoměrně zrající a rychle zrající). Z výsledů vyplývá, že FAO významně ovlivňovalo podíl palic, obsah vlákniny a stravitelnost NDF. Typ zrna vykázal vliv na podíl palice, stravitelnost NDF a obsah škrobu. Způsob využití ovlivnil všechny sledované parametry mimo obsah NDF, zatímco typ hybridu průkazně neovlivňoval žádný z parametrů. Širší zobecnění výsledků není možné s ohledem na jejich jednoletý charakter i menší rozsah souboru.

ProjektFaktory ovlivňující nutriční hodnotu kukuřičných siláží, Inovovat systémy hodnocení kvality krmiv s důrazem na zavedení nového národního systému hodnocení
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat