Faktory ovlivňující stravitelnost škrobu kukuřičné siláže

TŘINÁCTÝ, Jiří, NEDĚLNÍK, J., LANG, J., LOUČKA, Radko, TYROLOVÁ, Yvona a KUČERA, J. Faktory ovlivňující stravitelnost škrobu kukuřičné siláže. Úroda, 2015, roč. 63(12, vědecká příloha), s. 119-123. ISSN 0139-6013.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz15171.pdf
Abstrakt

V experimentu byly použity dva hybridy kukuřice s odlišným typem endospermu: dent a semi-flint. Odběr vzorků celých rostlin proběhl ve dvou fázích zralosti podle mléčné linie (ML): ½ ML a ¾ ML. Sušina celých rostlin byla zjištěna u hybridu dent při ½ ML 32,58, při ¾ ML to bylo 39,94 %. U hybridu semi-flint 32,82 a 40,16 %, respektive. Odpovídající hodnoty efektivní degradovatelnosti byly při ½ ML 68,82, při ¾ ML 65,35 %, při ½ ML 66,43, při ¾ ML 60,66 %, respektive, signifikantně nižší byla pouze hodnota 60,66 % (P

ProjektInovovat systémy hodnocení kvality krmiv s důrazem na zavedení nového národního systému hodnocení
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat