Faktory ovlivňující účinnost dezinfekce v chovech zvířat

MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel., 2021 Faktory ovlivňující účinnost dezinfekce v chovech zvířat. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2021. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 61-63. ISSN 978-80-7403-263-9
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz21193.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na analýzu faktorů, které mohou ovlivnit účinnost dezinfekce včetně možnosti vyhodnocení účinnosti dezinfekce. Mezi základní faktory účinnosti patří odolnost mikroorganismů, vlastnosti dezinfekčních přípravků (spektrum účinnosti, aplikační formy, optimální pH), způsob použití přípravků (koncentrace, doba expozice, kvalita aplikace a vlastnosti vody použité k ředění dezinfekčních přípravků) a vlastnostmi prostředí (teplota a relativní vlhkost vzduchu, kvalita povrchů, pH).

ProjektAfrický mor prasat v České republice: studium molekulární epizootologie a biologických vlastností tuzemských izolátů viru
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat