Faktory ovlivňující úspěšnost ve vrcholových parkurových soutěžích

NIČOVÁ, Klára a BARTOŠOVÁ, Jitka., 2019 Faktory ovlivňující úspěšnost ve vrcholových parkurových soutěžích. In Vědecká konference doktorandů ČZU. Praha: Česká zamědělská univerzita, s. 5. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz19245.pdf
Abstrakt

Faktory ovlivňující úspěšnost ve vrcholových parkurových soutěžích.

OdděleníEtologie