Farmářský den – Odchov telat na pranýři

KLÍR, Jan, MALÁ, Gabriela, ZÁBRANSKÝ, Luboš, NOVÁK, Pavel, PRÁŠEK, Josef, SMOLA, Jiří a SYRŮČEK, Jan., 2021 Farmářský den – Odchov telat na pranýři. In Uspořádání workshopu. Online: 2021-11-30, s. . ISSN
Kateg. publikaceUspořádání konference nebo workshopu; audiovizuální tvorba
Interní odkaz21217.pdf
Abstrakt

Principy úspěšného odchovu telat spočívají v zabezpečení odpovídající úrovně krmení a výživy, kvalitního chovného prostředí a zdraví zvířat. Přednášející a obsahová náplň byly vybrány tak, aby pokryly všechny významné oblasti odchovu telat v období mléčné výživy. Byly prezentovány přednášky zaměřené na hodnocení různých způsobů ustájení telat v průběhu období mléčné výživy, management mleziva, krmení a napájení telat včetně možnosti doplnění krmných dávek o prebiotika a probiotika, bilancování živin a organických látek. Dále význam dodržování zásad správné chovatelské praxe včetně principů biologické bezpečnosti a udržování vysoké hygienické úrovně v objektech pro ustájení telat jako základu prevence a udržení dobrého zdravotního stavu a odpovídající úrovně welfare telat a omezení rizika vzniku antimikrobiální rezistence. Na tyto příspěvky navazovala problematika průjmových onemocnění s důrazem na diagnostiku původců, terapii, prevenci a profylaxi (vakcinaci) ve vztahu k dosažení imunologické uniformity stáda jako nástroje managementu zdraví telat a vyúsťující do ekonomické analýzy odchovu telat.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence, Snížení aplikace antibiotik využitím ekologicky šetrných prebiotických a probiotických krmných aditiv ve výživě telat
OdděleníChov skotu, Technologie a technika chovu hospodářských zvířat